S. 5-2330 Dossierfiche K. 53-2953

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen
Regering E. Di Rupo I  

sociale voorzieningen
bejaarde
geregistreerd samenwonen
inkomensgarantie
ongehuwd samenleven
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2953/1 Wetsontwerp 16/7/2013
K. 53-2953/2 Amendementen 22/10/2013
K. 53-2953/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/10/2013
K. 53-2953/3 Verslag namens de commissie 31/10/2013
K. 53-2953/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 7/11/2013
K. 53-2953/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2013
5-2330/1 5-2330/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/11/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2953/1
31/10/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2953/3
7/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 49-64 + p. 77
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o13)
Integraal verslag nr. 166, p. 77-78
Doc. K. 53-2953/6
7/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/11/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2330/1 5-2330/1 (PDF)
26/11/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
16/12/2013   Bekendmaking (99120-99123)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/11/2013 15 25/11/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/11/2013 0 25/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/12/2013 16/12/2013 , blz 99120-99123

Kruispuntbank van de wetgeving