S. 5-2323 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose
Nele Lijnen   

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
infectieziekte
medische diagnose
motie van het Parlement
ziekteoverbrenger
medische research
voorkoming van ziekten
geneeswijze

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2323/1 5-2323/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/11/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2013   Indiening Doc. 5-2323/1 5-2323/1 (PDF)
7/11/2013   Inoverwegingneming
7/11/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/11/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving