S. 5-2319 Dossierfiche K. 53-3368

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federale Republiek BraziliŽ betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009
Regering E. Di Rupo I  

verwijdering
BraziliŽ
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
strafsanctie
overbrenging van gedetineerden
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2319/1 5-2319/1 (PDF) Wetsontwerp 29/10/2013
5-2319/2 5-2319/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2014
K. 53-3368/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2014
K. 53-3368/2 Verslag namens de commissie 26/2/2014
K. 53-3368/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/10/2013   Indiening Doc. 5-2319/1 5-2319/1 (PDF)
29/10/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2014   Inschrijving op agenda
13/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o17) Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/10/2013   Verzending naar commissie
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Niet behandeld
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
28/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
28/1/2014   Bespreking
28/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
28/1/2014   Aanneming zonder amendering
28/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3368/1
26/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3365/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 65-67
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o10)
Integraal verslag nr. 189, p. 144-145
Doc. K. 53-3368/3
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
24/3/2017   Bekendmaking (39392-39397)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 24/3/2017 , blz 39392-39397

Kruispuntbank van de wetgeving