S. 5-2311 Dossierfiche K. 53-3091

Wetsontwerp dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen
Regering E. Di Rupo I  

internationaal privaatrecht
kinderbescherming
kind
omgangsrecht
justitiŽle samenwerking
internationale conventie
ouderlijke macht
tenuitvoerlegging van het vonnis
hoederecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3091/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/10/2013
5-2311/1 5-2311/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/11/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2013   Splitsing Doc. K. 53-2991/2
24/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 165, p. 40-42
24/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 165, p. 61
Doc. K. 53-3091/1
25/10/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/10/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/11/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2311/1 5-2311/1 (PDF)
19/11/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/11/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2014   Bekendmaking (63578-63579)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/10/2013, 25/10/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/11/2013 15 18/11/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/11/2013 0 18/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/11/2013 22/8/2014 , blz 63578-63579

Kruispuntbank van de wetgeving