S. 5-2300 Dossierfiche K. 53-2841

Wetsontwerp houdende het Consulair Wetboek
Regering E. Di Rupo I  

diplomatieke onschendbaarheid
ambassade
paspoort
personeel in diplomatieke dienst
notaris
zegelrecht
wetboek
bevolkingsregister
consulaat
nationaliteit
officieel stempel
officieel document
burgerlijke stand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2841/1 Wetsontwerp 29/5/2013
K. 53-2841/2 Amendementen 17/9/2013
K. 53-2841/3 Verslag namens de commissie 1/10/2013
K. 53-2841/4 Tekst verbeterd door de commissie 1/10/2013
K. 53-2841/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/10/2013
5-2300/1 5-2300/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/10/2013
5-2300/2 5-2300/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/11/2013
5-2300/3 5-2300/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 5/11/2013
5-2300/4 5-2300/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2841/1
6/6/2013   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 146, p. 66
1/10/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2841/3
10/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 160, p. 55-59
10/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o50)
Integraal verslag nr. 160, p. 95-96
Doc. K. 53-2841/5
10/10/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/10/2013   Overzending Doc. 5-2300/1 5-2300/1 (PDF)
11/10/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/11/2013   Inschrijving op agenda
21/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-124 Hand. 5-124 (PDF)
21/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-124 Hand. 5-124 (PDF)
21/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o20) Hand. 5-124 Hand. 5-124 (PDF)
Doc. 5-2300/4 5-2300/4 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2013   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
5/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5/11/2013   Bespreking
5/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
5/11/2013   Aanneming zonder amendering
5/11/2013   Vertrouwen rapporteur
21/11/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
21/1/2014   Bekendmaking (4987-5000)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/10/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/11/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 5/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 21/1/2014 , blz 4987-5000

Kruispuntbank van de wetgeving