S. 5-230 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, dat het recht op water waarborgt
Philippe Mahoux   

water
herziening van de grondwet
rechten van het individu

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-230/1 5-230/1 (PDF) Herziening van de grondwet 6/10/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Doc. 5-230/1 5-230/1 (PDF)
6/10/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/10/2010   Verzending naar commissie
24/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Niet behandeld
31/1/2013   Inschrijving op agenda
31/1/2013   Niet behandeld
21/2/2013   Inschrijving op agenda
21/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Dirk Claes
21/2/2013   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux en Bert Anciaux en Cindy Franssen
21/2/2013   Bespreking
28/2/2013   Inschrijving op agenda
28/2/2013   Uitgesteld
14/3/2013   Inschrijving op agenda
14/3/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/2/2013, 14/3/2013

Kruispuntbank van de wetgeving