S. 5-2297 Dossierfiche K. 53-3315

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en 18 maart 2010
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
Grenada
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
belastingovereenkomst
OESO

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2297/1 5-2297/1 (PDF) Wetsontwerp 14/10/2013
5-2297/2 5-2297/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2014
K. 53-3315/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/1/2014
K. 53-3315/2 Verslag namens de commissie 26/2/2014
K. 53-3315/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2013   Indiening Doc. 5-2297/1 5-2297/1 (PDF)
14/10/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2014   Inschrijving op agenda
23/1/2014   Algemene bespreking Hand. 5-137 Hand. 5-137 (PDF)
23/1/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-137 Hand. 5-137 (PDF)
23/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 5-137 Hand. 5-137 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/10/2013   Verzending naar commissie
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
7/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
7/1/2014   Bespreking
7/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
7/1/2014   Aanneming zonder amendering
7/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
23/1/2014   Overzending Doc. K. 53-3315/1
26/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3315/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 63-64
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-1/o0)
Integraal verslag nr. 189, p. 142-143
Doc. K. 53-3315/3
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2015   Bekendmaking (77137-77146)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/1/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 7/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 23/12/2015 , blz 77137-77146

Kruispuntbank van de wetgeving