S. 5-2272 Dossierfiche K. 53-3343

De fiscale hervorming
Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming  

hoorzitting
accijns
vermogensbelasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
inning der belastingen
belastinghervorming
belastingfraude
grondbelasting
kapitaalbeweging
milieuheffing
vennootschapsbelasting
belastingbeleid
BTW
belasting van natuurlijke personen
Hoge Raad van FinanciŽn
overdrachtsbelasting
minimumbestaansinkomen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2272/1 5-2272/1 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 24/2/2014
5-2272/3 5-2272/3 (PDF) Bijlagen 24/2/2014
5-2272/2 5-2272/2 (PDF) Werkdocument 10/3/2014
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
24/4/2013   Indiening
24/9/2013   Verzending naar commissie: Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
  Commissie: Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming
24/4/2013   Installatie van de commissie
5/6/2013   Inschrijving op agenda
5/6/2013   Benoeming van het Bureau
Voorzitters : mevrouw Marie Arena (S) en de heer Carl Devlies (K) Ondervoorzitters : de dames Meryem Almaci (K) en Lieve Maes (S)
5/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen, Vanessa Matz
5/6/2013   Onderzoek van het ontwerp van huishoudelijk reglement
Uitgesteld
12/6/2013   Inschrijving op agenda
12/6/2013   Bespreking van het ontwerp van huishoudelijk reglement
Het geamendeerde ontwerp van huishoudelijk reglement in zijn geheel is aangenomen met 12 tegen 4 stemmen
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Hoorzitting met de heer Didier Leemans, Voorzitter van de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van FinanciŽn
8/7/2013   Inschrijving op agenda
8/7/2013   Hoorzitting met de heer Christian Valenduc, secretaris van de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van FinanciŽn
18/9/2013   Inschrijving op agenda
18/9/2013   Hoorzitting met professor Axel Haelterman, K.U. Leuven
18/9/2013   Hoorzitting met professor Jacques Autenne, UCL
18/9/2013   Hoorzitting met professor Michel De Wolf, UCL
18/9/2013   Hoorzitting met professor Michel Maus, VUB, UGent en UA
24/9/2013   Verzending naar commissie
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Hoorzitting met professor Frťdťric Panier, PHd Student Stanford University
24/9/2013   Hoorzitting met professor Eric De Keuleneer, Solvay Brussels School
24/9/2013   Hoorzitting met mevrouw Catherine De Bruecker en de heer Guido Schuermans, Federale ombudsmannen
24/9/2013   Hoorzitting met de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, en de heer John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
14/10/2013   Inschrijving op agenda
14/10/2013   Hoorzitting met de heer Bert Brys, "Senior Tax Economist", OESO.
14/10/2013   Hoorzitting met de heer Philip Kermode, "Director Tax Policy and Cooperation", Europese Commissie.
21/10/2013   Inschrijving op agenda
21/10/2013   Hoorzitting met de heer Bruno Peeters, Universiteit Antwerpen
21/10/2013   Hoorzitting met de heer Bruno Colmant, Vlerick Management School
21/10/2013   Hoorzitting met de heer Frank Dierckx, PWC
21/10/2013   Hoorzitting met de heer Andrť Decoster, KUL
4/11/2013   Inschrijving op agenda
4/11/2013   Hoorzitting met de heer Michael Castanheira, ULB
4/11/2013   Hoorzitting met de heer Philippe Malherbe, UCL
4/11/2013   Hoorzitting met de heer Arnaud Deplae, UCM
4/11/2013   Hoorzitting met de heer Frans Vanistendael, KUL
18/11/2013   Inschrijving op agenda
18/11/2013   Hoorzitting met de heer Pascal Saint-Amans, OCDE
18/11/2013   Hoorzitting met de heer Anton Van Zantbeek, advocaat
18/11/2013   Hoorzitting met de heer FranÁois Parisis, PDLW
25/11/2013   Inschrijving op agenda
25/11/2013   Hoorzitting met de heer Marc Bourgeois, ULG
25/11/2013   Hoorzitting met de heer Piet Vandendriessche, Deloitte
25/11/2013   Hoorzitting met de heer Michel Genet, Greenpeace
25/11/2013   Hoorzitting met mevrouw Lieze Cloots, Bond Beter Leefmilieu
25/11/2013   Hoorzitting met de heer Jean-Denis Ghysens, Interenvironnement Wallonie
25/11/2013   Hoorzitting met de heer Edoardo Traversa, UCL
21/2/2014   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
24/2/2014   Indiening Doc. 5-2272/1 5-2272/1 (PDF)
27/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 188, p. 48-102
27/2/2014   Einde behandeling
27/2/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 27/2/2014
Commissie: Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming
Behandeling beŽindigd 5/6/2013, 26/6/2013, 8/7/2013, 18/9/2013, 24/9/2013, 14/10/2013, 21/10/2013, 4/11/2013, 18/11/2013, 25/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd 27/2/2014

Kruispuntbank van de wetgeving