S. 5-227 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw
Philippe Mahoux    Fabienne Winckel    Olga Zrihen   

gelijke behandeling van man en vrouw
vrouw
Europees Instituut voor gendergelijkheid
motie van het Parlement
gendermainstreaming
Europese Unie
rechtstoestand
positie van de vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-227/1 5-227/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/10/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Doc. 5-227/1 5-227/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving