S. 5-2198 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied
Bert Anciaux    Sabine de Bethune    Philippe Mahoux    Sabine Vermeulen    Dominique Tilmans   

ontginning van de hulpbronnen
Noordelijke IJszee
opwarming van het klimaat
motie van het Parlement
Arctica
Internationale Maritieme Organisatie
Arctische Raad
milieubescherming
rijkdom van de zee
ecosysteem
zeevisserij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2198/1 5-2198/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2013   Indiening Doc. 5-2198/1 5-2198/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd