S. 5-2197 Dossierfiche K. 53-2644

De tenuitvoerlegging van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, partim osteopathie
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

hoorzitting
zachte geneeskunde
beroepsdeontologie
beroep in de alternatieve geneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2644/1 Verslag namens de commissie 19/2/2013
K. 53-2644/2 Hoorzittingen 11/4/2013
K. 53-2644/3 Verslag namens de commissie 31/5/2013
5-2197/1 5-2197/1 (PDF) Hoorzittingen 18/7/2013
5-2197/2 5-2197/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
18/7/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving