S. 5-2196 Dossierfiche K. 53-3307

Lste COSAC, Vilnius, 27 - 29 oktober 2013
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

nationaal parlement
heractivering van de economie
gelijke behandeling van man en vrouw
uitbreiding van de Europese Unie
concurrentievermogen
economische convergentie
Verenigde Staten
associatieovereenkomst (EU)
Europese verkiezing
Rusland
democratisch deficit
spionage
EU-bankenunie
Midden- en Oost-Europa
economische recessie
monetaire crisis
bankcontrole
COSAC
elektronische handel
economische groei
vluchteling
gegevensbescherming
gendermainstreaming
illegale migratie
Europees Parlement
kredietinstelling
rijksbegroting
interparlementaire samenwerking
asielzoeker
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
Oekraïne
economisch beleid
internet
Stabiliteitspact
EU-werkgelegenheidsbeleid
eerbiediging van het privé-leven
economische en sociale samenhang
meerjarig financieel kader
EU-begroting
geldmarkt
politiek asiel
EU-controle
parlementaire diplomatie
Europese sociale politiek
Economische en Monetaire Unie
digitale snelweg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2196/1 5-2196/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/12/2013
5-2196/2 5-2196/2 (PDF) Bijlagen 4/12/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/10/2013   Indiening
30/10/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
25/10/2013   Indiening
25/10/2013   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
25/10/2013   Verzending naar commissie
27/10/2013   Inschrijving op agenda
27/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Herman De Croo, Denis Ducarme
27/10/2013   Verslag van de L COSAC
30/10/2013   Einde behandeling
25/10/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/10/2013

Kruispuntbank van de wetgeving