S. 5-2194 Dossierfiche K. 53-2905

Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG
Regering E. Di Rupo I  

internationaal fiscaal recht
uitwisseling van informatie
inning der belastingen
belastingfraude
fiscaal recht
Europese fiscale samenwerking
administratieve samenwerking
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2905/1 Wetsontwerp 24/6/2013
K. 53-2905/2 Amendement 2/7/2013
K. 53-2905/3 Verslag namens de commissie 4/7/2013
K. 53-2905/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/7/2013
K. 53-2905/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/7/2013
5-2194/1 5-2194/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 5/7/2013
5-2194/2 5-2194/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2013
5-2194/3 5-2194/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2905/1
4/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2905/3
4/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 75-76
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-0/o36)
Integraal verslag nr. 154, p. 98-99
Doc. K. 53-2905/5
4/7/2013   Aanneming na amendering door commissie
4/7/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
4/7/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2194/1 5-2194/1 (PDF)
5/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o18) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-2194/3 5-2194/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot, Cindy Franssen
9/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o1)
9/7/2013   Aanneming zonder amendering
9/7/2013   Vertrouwen rapporteur
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/2013   Bekendmaking (61139-61192)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2013 5 10/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 6/7/2013 20 25/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/8/2013 5/9/2013 , blz 61139-61192

Kruispuntbank van de wetgeving