S. 5-2193 Dossierfiche K. 53-2839

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in de wet van (...) betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht
Regering E. Di Rupo I  

zeerecht
ontginning van de zeeŽn
internationaal recht-intern recht
rechtsvordering
strafsanctie
extraterritoriale bevoegdheid
maritieme economie
rijkdom van de zee
minerale reserves uit de zeebodem
diepzee-exploitatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2839/1 Wetsontwerp 27/5/2013
K. 53-2839/2 Verslag namens de commissie 1/7/2013
K. 53-2839/3 Tekst verbeterd door de commissie 1/7/2013
K. 53-2839/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/7/2013
5-2193/1 5-2193/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/7/2013
5-2193/2 5-2193/2 (PDF) Verslag namens de commissies 18/7/2013
5-2193/3 5-2193/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/7/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2839/1
1/7/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2838/2
3/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 60-75
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-11/o38)
Integraal verslag nr. 154, p. 97-98
Doc. K. 53-2839/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot, Sabine Vermeulen
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
3/7/2013   Bespreking
5/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2013   Overzending Doc. 5-2193/1 5-2193/1 (PDF)
5/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-7/o18) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
5/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot, Sabine Vermeulen
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-1/o2)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2193/3 5-2193/3 (PDF)
30/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/2013   Bekendmaking (65610-65611)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2013 16/9/2013 , blz 65610-65611

Kruispuntbank van de wetgeving