S. 5-2192 Dossierfiche K. 53-2838

Wetsontwerp betreffende de prospectie de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht
Regering E. Di Rupo I  

zeerecht
ontginning van de zeeŽn
internationaal recht-intern recht
extraterritoriale bevoegdheid
maritieme economie
rijkdom van de zee
minerale reserves uit de zeebodem
diepzee-exploitatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2838/1 Wetsontwerp 27/5/2013
K. 53-2838/2 Verslag namens de commissie 1/7/2013
K. 53-2838/3 Tekst verbeterd door de commissie 1/7/2013
K. 53-2838/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/7/2013
5-2192/1 5-2192/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 5/7/2013
5-2192/2 5-2192/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2192/3 5-2192/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2838/1
1/7/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2838/2
3/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 60-75
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-11/o38)
Integraal verslag nr. 154, p. 97
Doc. K. 53-2838/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot, Sabine Vermeulen
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
3/7/2013   Bespreking
5/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2192/1 5-2192/1 (PDF)
5/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-7/o18) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-2192/3 5-2192/3 (PDF)
5/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot, Sabine Vermeulen
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-1/o2)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/2013   Bekendmaking (65612-65616)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2013 15 22/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 6/7/2013 60 25/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/8/2013 16/9/2013 , blz 65612-65616

Kruispuntbank van de wetgeving