S. 5-2191 Dossierfiche K. 53-2840

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Regering E. Di Rupo I  

schone kunsten
financieel beheer
ondernemingsdirecteur
besluitvormend orgaan (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2840/1 Wetsontwerp 29/5/2013
K. 53-2840/2 Amendementen 18/6/2013
K. 53-2840/3 Verslag namens de commissie 28/6/2013
K. 53-2840/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/7/2013
5-2191/1 5-2191/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2840/1
28/6/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2840/3
4/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 53-60
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-11/o38)
Integraal verslag nr. 154, p. 96-97
Doc. K. 53-2840/4
4/7/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/7/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
23/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
26/8/2013   Bekendmaking (56285-56286)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2013 15 22/7/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/7/2013 0 22/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2013 26/8/2013 , blz 56285-56286

Kruispuntbank van de wetgeving