S. 5-2190 Dossierfiche K. 53-2814

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen
Regering E. Di Rupo I  

ruimtevaartuig
ruimtevaart
satelliet
ruimtevaartindustrie
buitenatmosferische ruimte
ruimtevaartrecht
milieubescherming
gebruik van de ruimte
draagraket

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2814/1 Wetsontwerp 15/5/2013
K. 53-2814/2 Amendement 18/6/2013
K. 53-2814/3 Verslag namens de commissie 24/6/2013
K. 53-2814/4 Tekst verbeterd door de commissie 24/6/2013
K. 53-2814/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/7/2013
5-2190/1 5-2190/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 8/7/2013
5-2190/2 5-2190/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2013
5-2190/3 5-2190/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 16/7/2013
5-2190/4 5-2190/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2814/1
24/6/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2814/3
4/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 52--53
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-0/o36)
Integraal verslag nr. 154, p. 96
Doc. K. 53-2814/5
4/7/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2190/1 5-2190/1 (PDF)
8/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o18) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-2190/4 5-2190/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/7/2013   Verzending naar commissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz, Rik Daems
16/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Philippe Courard,
staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
16/7/2013   Bespreking
16/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
16/7/2013   Aanneming zonder amendering
16/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2014   Bekendmaking (1759-1760)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2013 15 22/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/7/2013 60 27/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/12/2013 15/1/2014 , blz 1759-1760

Kruispuntbank van de wetgeving