S. 5-2187 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat de bevoegdheid van de Koning betreft
Karl Vanlouwe   

herziening van de grondwet
Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2187/1 5-2187/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/7/2013
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2013   Indiening Doc. 5-2187/1 5-2187/1 (PDF)
10/7/2013   Inoverwegingneming
10/7/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2013   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpťrťe
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: verworpen (+11/-2/o0)
23/4/2014   Verwerping
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Lezing van het verslag
24/4/2014   Goedkeuring verslag
nr. 5-2856/3
Doc. 5-2856/3 5-2856/3 (PDF)
24/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2014, 24/4/2014

Kruispuntbank van de wetgeving