S. 5-2185 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot het bevorderen van EBM en HTA in het beslissingsproces in de tegemoetkoming van geneesmiddelen rekening houdende met de noodzakelijke patiŽntenparticipatie
Louis Ide    Elke Sleurs   

sociale participatie
geneesmiddel
gezondheidsverzorging
ziekteverzekering
motie van het Parlement
algemene geneeskunde
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
belangenconflict
rechten van de zieke
kosten voor gezondheidszorg
gezondheidsbeleid
participatieve democratie
geneeswijze

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2185/1 5-2185/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2013   Indiening Doc. 5-2185/1 5-2185/1 (PDF)
4/7/2013   Inoverwegingneming
4/7/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving