S. 5-2179 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de bijenteelt
Patrick De Groote    Huub Broers    Lieve Maes    Elke Sleurs    Sabine Vermeulen   

bijenteelt
motie van het Parlement
fytosanitair product
insecticide
actieprogramma
aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2179/1 5-2179/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2013   Indiening Doc. 5-2179/1 5-2179/1 (PDF)
4/7/2013   Inoverwegingneming
4/7/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving