S. 5-2175 Dossierfiche K. 53-2852

Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de omzetting van de richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
icbe-fonds
uitgifte van effecten
bescherming van de consument
obligatie
effecten
beursoperatie
financieel instrument
consumentenvoorlichting
overnamebod
eerbiediging van het privť-leven
financiŽle transactie
geldmarkt
financieel beroep
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2852/1 Wetsontwerp 3/6/2013
K. 53-2852/2 Amendement 11/6/2013
K. 53-2852/3 Verslag namens de commissie 21/6/2013
K. 53-2852/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/2013
5-2175/1 5-2175/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/6/2013
5-2175/2 5-2175/2 (PDF) Amendementen 3/7/2013
5-2175/3 5-2175/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2013
5-2175/4 5-2175/4 (PDF) Bijlage 3/7/2013
5-2175/5 5-2175/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2852/1
21/6/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2852/3
27/6/2013   Bespreking
Intgraal verslag nr. 152, p. 39-40
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-0/o33)
Integraal verslag nr. 152, p. 80-81
Doc. K. 53-2852/4
27/6/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/6/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2175/1 5-2175/1 (PDF)
28/6/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Algemene bespreking
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o13) Doc. 5-2175/5 5-2175/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/6/2013   Verzending naar commissie
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van FinanciŽn
3/7/2013   Bespreking
3/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
3/7/2013   Aanneming zonder amendering
3/7/2013   Vertrouwen rapporteur
10/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
6/8/2013   Bekendmaking (49014-49028)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/6/2013 60 18/11/2013
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/6/2013 15 15/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/2013 6/8/2013 , blz 49014-49028

Kruispuntbank van de wetgeving