S. 5-2174 Dossierfiche K. 53-2816

Wetsontwerp betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert
Regering E. Di Rupo I  

beroepsorde
toegang tot het beroepsleven
rechtspersoon
civiele aansprakelijkheid
dienstverrichting
landmeter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2816/1 Wetsontwerp 17/5/2013
K. 53-2816/2 Amendement 11/6/2013
K. 53-2816/3 Verslag namens de commissie 17/6/2013
K. 53-2816/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/6/2013
K. 53-2816/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/2013
5-2174/1 5-2174/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2816/1
17/6/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2816/3
27/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 152, p. 38-39
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 152, p. 80
Doc. K. 53-2816/5
27/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/7/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2174/1 5-2174/1 (PDF)
16/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/2013   Bekendmaking (61192-61195)
11/9/2013   Erratum (64165)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/6/2013 15 15/7/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/6/2013 0 15/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2013 5/9/2013 , blz 61192-61195
Errata
Op 11/9/2013 , blz 64165

Kruispuntbank van de wetgeving