S. 5-2162 Dossierfiche K. 53-3114

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
wederzijdse bijstand
fiscaliteit
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
belastingfraude
belastingovereenkomst
Raad van Europa
belasting
OESO
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2162/1 5-2162/1 (PDF) Wetsontwerp 25/6/2013
5-2162/2 5-2162/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2013
K. 53-3114/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/11/2013
K. 53-3114/2 Verslag namens de commissie 11/12/2013
K. 53-3114/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/6/2013   Indiening Doc. 5-2162/1 5-2162/1 (PDF)
25/6/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2013   Inschrijving op agenda
29/10/2013   Inschrijving op agenda
7/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/6/2013   Verzending naar commissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Niet behandeld
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote
22/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
22/10/2013   Bespreking
22/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/10/2013   Aanneming zonder amendering
22/10/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3114/1
11/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3114/2
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 50-53
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-8/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 82
Doc. K. 53-3114/3
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2015   Bekendmaking (1567-1574)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/11/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2014 15/1/2015 , blz 1567-1574

Kruispuntbank van de wetgeving