S. 5-2158 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de activiteiten en transparantie van de Belgische vakbonden
Nele Lijnen   

boekhouding
motie van het Parlement
openbaarheid van het bestuur
werkloosheidsverzekering
ontslagpremie
vakbond
zoeken naar een baan
werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2158/1 5-2158/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/6/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/6/2013   Indiening Doc. 5-2158/1 5-2158/1 (PDF)
27/6/2013   Inoverwegingneming
27/6/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving