S. 5-2154 Dossierfiche K. 53-2821

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen
Regering E. Di Rupo I  

militair personeel
ouderverlof
vrijwillige legerdienst
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2821/1 Wetsontwerp 22/5/2013
K. 53-2821/2 Verslag namens de commissie 7/6/2013
K. 53-2821/3 Tekst verbeterd door de commissie 7/6/2013
K. 53-2821/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2013
5-2154/1 5-2154/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2821/1
7/6/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2821/2
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 26-27
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 148, p. 96-97
Doc. K. 53-2821/4
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/7/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2154/1 5-2154/1 (PDF)
2/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
14/8/2013   Bekendmaking (54381-54384)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/6/2013 15 1/7/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/2013 0 1/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2013 14/8/2013 , blz 54381-54384

Kruispuntbank van de wetgeving