S. 5-2152 Dossierfiche K. 53-2771

Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop
Regering E. Di Rupo I  

valsemunterij
euro
valuta
fraude
speelhal
papiergeld
nationale uitvoeringsmaatregel
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2771/1 Wetsontwerp 25/4/2013
K. 53-2771/2 Amendementen 22/5/2013
K. 53-2771/3 Verslag namens de commissie 3/6/2013
K. 53-2771/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/6/2013
K. 53-2771/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2013
5-2152/1 5-2152/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2771/1
3/6/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2771/3
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 20-22
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-23/o10)
Integraal verslag nr. 148, p. 95
Doc. K. 53-2771/5
13/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/7/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2152/1 5-2152/1 (PDF)
2/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
3/9/2013   Bekendmaking (60536-60539)
25/8/2014   Erratum (63745)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/6/2013 15 1/7/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/2013 0 1/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/2013 3/9/2013 , blz 60536-60539
Errata
Op 25/8/2014 , blz 63745

Kruispuntbank van de wetgeving