S. 5-2151 Dossierfiche K. 53-2800

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft
David Clarinval   Olivier Henry   Bruno Tuybens   Frank Wilrycx   Leen Dierick   Joseph George   Olivier Destrebecq   Marie-Christine Marghem  

schuldvordering
bedrijf
kapitaalvermeerdering
maatschappelijk kapitaal
vennootschapsrecht
garantie
splitsing van onderneming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2800/1 Wetsvoorstel 7/5/2013
K. 53-2800/2 Verslag namens de commissie 7/6/2013
K. 53-2800/3 Tekst verbeterd door de commissie 7/6/2013
K. 53-2800/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2013
5-2151/1 5-2151/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/7/2013
5-2151/2 5-2151/2 (PDF) Amendementen 9/7/2013
5-2151/3 5-2151/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2013
5-2151/4 5-2151/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 9/7/2013
5-2151/5 5-2151/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 18/7/2013
K. 53-2800/5 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 24/7/2013
K. 53-2800/6 Verslag namens de commissie 31/10/2013
K. 53-2800/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/11/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2800/1
16/5/2013   Inoverwegingneming
7/6/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2800/2
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 16-20
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 148, p. 95
Doc. K. 53-2800/4
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2151/1 5-2151/1 (PDF)
1/7/2013   Verzending naar commissie: Justitie
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: Justitie
1/7/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
9/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
9/7/2013   Aanneming na amendering
9/7/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K3] Behandeling door Kamer
18/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2800/5
31/10/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2800/6
7/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 37
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 166, p. 73-74
Doc. K. 53-2800/7
7/11/2013   Aanneming zonder amendering
7/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/11/2013   Bekrachtiging en afkondiging
16/12/2013   Bekendmaking (98849-98850)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 9/7/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/11/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/6/2013 15 1/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/7/2013 60 20/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/11/2013 16/12/2013 , blz 98849-98850

Kruispuntbank van de wetgeving