S. 5-2150 Dossierfiche K. 53-2041

Wetsontwerp tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de volksgezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu
Marie-Claire Lambert   Valérie Warzée-Caverenne   Yvan Mayeur   Colette Burgeon   Franco Seminara  

volksgezondheid
geneesmiddel
belangenconflict
ziekteverzekering
voedselveiligheid
openbaarheid van het bestuur
milieubescherming
inspectie van geneesmiddelen
farmaceutische industrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2041/1 Wetsvoorstel 6/2/2012
K. 53-2041/2 Amendementen 21/11/2012
K. 53-2041/3 Amendementen 24/5/2013
K. 53-2041/4 Amendementen 29/5/2013
K. 53-2041/5 Verslag namens de commissie 7/6/2013
K. 53-2041/6 Tekst aangenomen door de commissie 7/6/2013
K. 53-2041/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2013
5-2150/1 5-2150/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 2/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/2/2012   Indiening Doc. K. 53-2041/1
16/2/2012   Inoverwegingneming
7/6/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2041/5
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 7-16
13/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 148, p. 92-93
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o13)
Integraal verslag nr. 148, p. 93
Doc. K. 53-2041/7
13/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/7/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2150/1 5-2150/1 (PDF)
2/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2014   Bekendmaking (13827-13829)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/6/2013 15 1/7/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/2013 0 1/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 20/2/2014 , blz 13827-13829

Kruispuntbank van de wetgeving