S. 5-2149 Dossierfiche K. 53-1777

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft de termijn bij een vervangend verval van het recht tot sturen
Jef Van den Bergh   Nathalie Muylle   Leen Dierick   Nahima Lanjri  

wegverkeer
rijbewijs
geldboete
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1777/1 Wetsvoorstel 5/10/2011
K. 53-1777/2 Verslag namens de commissie 3/6/2013
K. 53-1777/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2013
5-2149/1 5-2149/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1777/1
13/10/2011   Inoverwegingneming
3/6/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1777/2
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 3-6
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o1)
Integraal verslag nr. 148, p. 91-92
Doc. K. 53-1777/3
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/7/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2149/1 5-2149/1 (PDF)
2/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8981)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/6/2013 15 1/7/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/2013 0 1/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2013 31/1/2014 , blz 8981

Kruispuntbank van de wetgeving