S. 5-2148 Dossierfiche K. 53-2823

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake pensioenen
Regering E. Di Rupo I  

pensioenvoorwaarden
vervroegd pensioen
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2823/1 Wetsontwerp 22/5/2013
K. 53-2823/2 Verslag namens de commissie 31/5/2013
K. 53-2823/3 Tekst verbeterd door de commissie 31/5/2013
K. 53-2823/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2013
5-2148/1 5-2148/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2823/1
31/5/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2823/2
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 2-3 + p. 27-30
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-1/o34)
Integraal verslag nr. 148, p. 91
Doc. K. 53-2823/4
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
6/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
6/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2148/1 5-2148/1 (PDF)
20/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2013   Bekendmaking (41308-41310)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/6/2013 5 19/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/2013 0 19/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2013 1/7/2013 , blz 41308-41310

Kruispuntbank van de wetgeving