S. 5-2147 Dossierfiche K. 53-2758

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Co÷peratie
Regering E. Di Rupo I  

beroepsvereniging
co÷peratie
sociale economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2758/1 Wetsontwerp 18/4/2013
K. 53-2758/2 Verslag namens de commissie 31/5/2013
K. 53-2758/3 Tekst verbeterd door de commissie 31/5/2013
K. 53-2758/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2013
5-2147/1 5-2147/1 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 2/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2758/1
31/5/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2758/2
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 1-2
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-1/o34)
Integraal verslag nr. 148, p. 90-91
Doc. K. 53-2758/4
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/7/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2147/1 5-2147/1 (PDF)
2/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/2013   Bekendmaking (46730-46733)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŰvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/6/2013 15 1/7/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/6/2013 0 1/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2013 24/7/2013 , blz 46730-46733

Kruispuntbank van de wetgeving