S. 5-2146 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de toestand in Turkije
Patrick De Groote    Karl Vanlouwe    Sabine Vermeulen    Bart De Nijn   

toetreding tot de Europese Unie
motie van het Parlement
recht tot betogen
politiek geweld
bescherming van minderheden
Turkije

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2146/1 5-2146/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/6/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/6/2013   Indiening Doc. 5-2146/1 5-2146/1 (PDF)
13/6/2013   Inoverwegingneming
13/6/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/6/2013   Verzending naar commissie
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Niet behandeld
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Niet behandeld
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Niet behandeld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving