S. 5-2143 Dossierfiche K. 53-2739

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Regering E. Di Rupo I  

gelijke behandeling van man en vrouw
functieomschrijving
gelijkheid van beloning
gendermainstreaming
strafsanctie
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
collectieve arbeidsovereenkomst
sectoriŽle overeenkomst
paritair comitť
administratieve sanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2739/1 Wetsontwerp 5/4/2013
K. 53-2739/2 Amendementen 21/5/2013
K. 53-2739/3 Verslag namens de commissie 30/5/2013
K. 53-2739/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/5/2013
K. 53-2739/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/6/2013
5-2143/1 5-2143/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2739/1
30/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2739/3
6/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 146, p. 54-63
6/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o24)
Integraal verslag nr. 146, p. 68
Doc. K. 53-2739/5
6/6/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2143/1 5-2143/1 (PDF)
25/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
26/7/2013   Bekendmaking (47226-47230)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/6/2013 15 24/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/6/2013 0 24/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2013 26/7/2013 , blz 47226-47230

Kruispuntbank van de wetgeving