S. 5-2134 Dossierfiche K. 53-2980

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
belastingovereenkomst
Dominica
OESO
Cariforum

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2134/1 5-2134/1 (PDF) Wetsontwerp 4/6/2013
5-2134/2 5-2134/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2013
K. 53-2980/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2013
K. 53-2980/2 Verslag namens de commissie 8/11/2013
K. 53-2980/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/6/2013   Indiening Doc. 5-2134/1 5-2134/1 (PDF)
4/6/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
17/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/6/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote, Olga Zrihen
9/7/2013   Inleidende uiteenzetting
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
9/7/2013   Aanneming zonder amendering
9/7/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2980/1
5/11/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2975/2
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 36-42
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-1/o0)
Integraal verslag nr. 167, p. 59-60
Doc. K. 53-2980/3
14/11/2013   Aanneming zonder amendering
14/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2015   Bekendmaking (77124-77137)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/7/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 23/12/2015, blz 77124-77137