S. 5-2131 Dossierfiche K. 53-2796

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
Regering E. Di Rupo I  

volksgezondheid
namaak
onttrekken aan de markt
geneesmiddel
elektronische handel
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Europees Geneesmiddelenbureau
verkoopvergunning
teleshopping
gezondheidsinspectie
inspectie van geneesmiddelen
fraude
farmaceutische industrie
handelsnorm
zwarte handel
commerciŽle distributie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2796/1 Wetsontwerp 6/5/2013
K. 53-2796/2 Verslag namens de commissie 28/5/2013
K. 53-2796/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/5/2013
K. 53-2796/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/2013
5-2131/1 5-2131/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
6/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2796/1
28/5/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2796/2
29/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 55-56
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 145, p. 146
Doc. K. 53-2796/4
30/5/2013   Aanneming zonder amendering
23/5/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
23/5/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
31/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2131/1 5-2131/1 (PDF)
6/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/2013   Bekendmaking (40542-40549)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/5/2013, 30/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/6/2013 5 5/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/6/2013 0 5/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/6/2013 26/6/2013 , blz 40542-40549

Kruispuntbank van de wetgeving