S. 5-2126 Dossierfiche K. 53-2744

Wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
Regering E. Di Rupo I  

penitentiair recht
vrijheidsberoving
strafgevangenis
gedetineerde
strafstelsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2744/1 Wetsontwerp 11/4/2013
K. 53-2744/2 Amendement 30/4/2013
K. 53-2744/3 Amendement 14/5/2013
K. 53-2744/4 Verslag namens de commissie 23/5/2013
K. 53-2744/5 Tekst verbeterd door de commissie 23/5/2013
K. 53-2744/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 28/5/2013
K. 53-2744/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/2013
5-2126/1 5-2126/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2744/1
23/5/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2744/4
29/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 2-14
30/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 140
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-14/o2)
Integraal verslag nr. 145, p. 140-141
Doc. K. 53-2744/7
30/5/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
31/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2126/1 5-2126/1 (PDF)
18/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
6/9/2013   Bekendmaking (63068-63069)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/5/2013, 30/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/6/2013 15 17/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/6/2013 0 17/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/7/2013 6/9/2013 , blz 63068-63069

Kruispuntbank van de wetgeving