S. 5-2124 Dossierfiche K. 53-2979

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Belize inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 en te Belmopan op 29 december 2009
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
belastingovereenkomst
Belize

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2124/1 5-2124/1 (PDF) Wetsontwerp 29/5/2013
5-2124/2 5-2124/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2013
K. 53-2979/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2013
K. 53-2979/2 Verslag namens de commissie 8/11/2013
K. 53-2979/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2013   Indiening Doc. 5-2124/1 5-2124/1 (PDF)
29/5/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
17/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/5/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote, Olga Zrihen
9/7/2013   Inleidende uiteenzetting
een vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse zaken
9/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
9/7/2013   Aanneming zonder amendering
9/7/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2979/1
5/11/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2975/2
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 36-42
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-1/o0)
Integraal verslag nr. 167, p. 59
Doc. K. 53-2979/3
14/11/2013   Aanneming zonder amendering
14/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2014   Bekendmaking (45506-45514)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/7/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 17/6/2014 , blz 45506-45514

Kruispuntbank van de wetgeving