S. 5-2121 Dossierfiche K. 53-2976

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
Zuid-Korea
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
uitwisseling van informatie
belastingovereenkomst
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2121/1 5-2121/1 (PDF) Wetsontwerp 29/5/2013
5-2121/2 5-2121/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2013
K. 53-2976/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2013
K. 53-2976/2 Verslag namens de commissie 5/11/2013
K. 53-2976/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2013   Indiening Doc. 5-2121/1 5-2121/1 (PDF)
29/5/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
17/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/5/2013   Verzending naar commissie
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
9/7/2013   Inleidende uiteenzetting
een vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
9/7/2013   Aanneming na amendering
9/7/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2013   Overzending Doc. K. 53-2976/1
5/11/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2976/2
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 42-43
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-1/o0)
Integraal verslag nr. 167, p. 60-61
Doc. K. 53-2976/3
14/11/2013   Aanneming zonder amendering
14/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2016   Bekendmaking (1407-1410)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 9/7/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 15/1/2016 , blz 1407-1410

Kruispuntbank van de wetgeving