S. 5-2116 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, 1, II, 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen
Filip Dewinter    Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Bart Laeremans   

naturalisatie
bevoegdheidsoverdracht
integratie van migranten
nationaliteit
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2116/1 5-2116/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 29/5/2013
5-2116/2 5-2116/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2013   Indiening Doc. 5-2116/1 5-2116/1 (PDF)
30/5/2013   Inoverwegingneming
30/5/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2013   Inschrijving op agenda
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/5/2013   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Dirk Claes
5/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Bart Laeremans
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
8/11/2013   Inschrijving op agenda
8/11/2013   Bespreking
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Bespreking
13/11/2013   Inschrijving op agenda
13/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van bijzondere wet nr. 5-2232
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Lezing van het verslag
26/11/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Philippe Moureaux en Dirk Claes is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
28/11/2013   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 5/11/2013, 6/11/2013, 8/11/2013, 12/11/2013, 13/11/2013, 26/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving