S. 5-211 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof
Sabine de Bethune    Dirk Claes    Cindy Franssen   

ontslag
beroep in de binnenscheepvaart
vaderschapsverlof
ouderverlof
varend en vliegend personeel
arbeidscontract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-211/1 5-211/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/10/2010   Indiening Doc. 5-211/1 5-211/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving