S. 5-2106 Dossierfiche K. 53-2612

Wetsontwerp betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg
Regering E. Di Rupo I  

vervoersonderneming
vervoersdocument
wegvervoer
vervoerder
vervoersrecht
internationaal vervoer over de weg
vervoersovereenkomst
vrij verrichten van diensten
beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
strafsanctie
vervoersvergunning
goederenvervoer
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2612/1 Wetsontwerp 23/1/2013
K. 53-2612/2 Verslag namens de commissie 16/5/2013
K. 53-2612/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/5/2013
K. 53-2612/4 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 23/5/2013
K. 53-2612/5 Aanvullend verslag namens de commissie 23/5/2013
K. 53-2612/6 Tekst aangenomen door de commissie 23/5/2013
K. 53-2612/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/5/2013
5-2106/1 5-2106/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/1/2013   Indiening Doc. K. 53-2612/1
16/5/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2612/2
23/5/2013   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 143, p. 1
23/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2612/5
23/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 50-52
23/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 143, p. 56
Doc. K. 53-2612/7
23/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2106/1 5-2106/1 (PDF)
11/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
18/2/2014   Bekendmaking (13108-13130)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/5/2013 15 10/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/5/2013 0 10/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2013 18/2/2014 , blz 13108-13130

Kruispuntbank van de wetgeving