S. 5-2094 Dossierfiche K. 53-2241

Wetsontwerp tot invoeging van het aanwijzingsbord "doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers"
Sabien Lahaye - Battheu   Karin Temmerman  

voetganger
wegverkeer
tweewielig voertuig
bebakening
verkeersregels

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2241/1 Wetsvoorstel 7/6/2012
K. 53-2241/2 Amendementen 25/3/2013
K. 53-2241/3 Addendum 16/4/2013
K. 53-2241/4 Amendementen 30/4/2013
K. 53-2241/5 Verslag namens de commissie 6/5/2013
K. 53-2241/6 Tekst aangenomen door de commissie 6/5/2013
K. 53-2241/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2013
5-2094/1 5-2094/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2012   Indiening Doc. K. 53-2241/1
7/6/2012   Inoverwegingneming
6/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2241/5
16/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 90-91
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 122
Doc. K. 53-2241/7
16/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2094/1 5-2094/1 (PDF)
4/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
8/8/2013   Bekendmaking (49532)
28/8/2013   Erratum (56687)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/5/2013 15 3/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/5/2013 0 3/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/2013 8/8/2013 , blz 49532
Errata
Op 28/8/2013 , blz 56687

Kruispuntbank van de wetgeving