S. 5-2093 Dossierfiche K. 53-1792

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer om gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken in te delen als overtreding van de tweede graad
Jef Van den Bergh   Leen Dierick   Stefaan Vercamer   Hendrik Bogaert   Nahima Lanjri   Liesbeth Van der Auwera   Nathalie Muylle  

wegverkeer
registratie van een voertuig
strafsanctie
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1792/1 Wetsvoorstel 12/10/2011
K. 53-1792/2 Amendement 30/4/2013
K. 53-1792/3 Verslag namens de commissie 3/5/2013
K. 53-1792/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2013
K. 53-1792/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2013
5-2093/1 5-2093/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1792/1
20/10/2011   Inoverwegingneming
3/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1792/3
16/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 87-90
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 121-122
Doc. K. 53-1792/5
16/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2093/1 5-2093/1 (PDF)
4/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/2013   Bekendmaking (56687)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/5/2013 15 3/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/5/2013 0 3/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/7/2013 28/8/2013 , blz 56687

Kruispuntbank van de wetgeving