S. 5-2092 Dossierfiche K. 53-2263

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing van de socialezekerheidswetgeving op de houders van een vergunning van "beroepsrenner"
Carina Van Cauter   David Geerts   Christian Brotcorne   Jacqueline Galant   Yvan Mayeur   Jef Van den Bergh  

sociale bijdrage
sportorganisatie
tweewielig voertuig
werkgever
arbeidscontract
beroepssport

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2263/1 Wetsvoorstel 14/6/2012
K. 53-2263/2 Amendement 30/4/2013
K. 53-2263/3 Verslag namens de commissie 8/5/2013
K. 53-2263/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2013
K. 53-2263/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2013
5-2092/1 5-2092/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/6/2012   Indiening Doc. K. 53-2263/1
21/6/2012   Inoverwegingneming
8/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2263/3
16/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 74-79
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o26)
Integraal verslag nr. 142, p. 121
Doc. K. 53-2263/5
16/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2092/1 5-2092/1 (PDF)
4/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
7/11/2013   Bekendmaking (84507)
19/5/2014   Erratum (39883)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/5/2013 15 3/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/5/2013 0 3/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2013 7/11/2013 , blz 84507
Errata
Op 19/5/2014 , blz 39883

Kruispuntbank van de wetgeving