S. 5-2089 Dossierfiche K. 53-2743

Wetsontwerp tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage
Regering E. Di Rupo I  

alternatieve geschillenbeslechting
internationale arbitrage in handelsgeschillen
arbitrage
scheidsrechtspraak
rechtsvordering
handelsgeschil
internationale arbitrage

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2743/1 Wetsontwerp 11/4/2013
K. 53-2743/2 Amendement 23/4/2013
K. 53-2743/3 Verslag namens de commissie 8/5/2013
K. 53-2743/4 Tekst verbeterd door de commissie 8/5/2013
K. 53-2743/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2013
5-2089/1 5-2089/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2743/1
8/5/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2743/3
8/5/2013   Gekwalificeerd in zijn geheel als art. 78
16/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 67-72
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 119-120
Doc. K. 53-2743/5
16/5/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2089/1 5-2089/1 (PDF)
4/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/2013   Bekendmaking (41263-41277)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/5/2013 15 3/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/5/2013 0 3/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2013 28/6/2013 , blz 41263-41277

Kruispuntbank van de wetgeving