S. 5-2088 Dossierfiche                  

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen
Ahmed Laaouej    Rik Daems    Bert Anciaux    Fabienne Winckel    Louis Siquet    Fatiha SaÔdi    Nele Lijnen    Fauzaya Talhaoui    FranÁois Bellot   

hulp aan minderbegunstigden
vrijwilligersorganisatie
fiscale stimulans
overtollige voorraad
gift
armoede
BTW
voedingsproduct
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2088/1 5-2088/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2013   Indiening Doc. 5-2088/1 5-2088/1 (PDF)
16/5/2013   Inoverwegingneming
16/5/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/5/2013   Verzending naar commissie
5/6/2013   Inschrijving op agenda
5/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
5/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Ahmed Laaouej
5/6/2013   Bespreking
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Bespreking
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/6/2013, 9/7/2013, 16/7/2013

Kruispuntbank van de wetgeving