S. 5-2087 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de instemming met het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, opgemaakt te Nairobi op 18 mei 2007
Sabine Vermeulen    Karl Vanlouwe   

archeologie
boot
motie van het Parlement
ratificatie van een overeenkomst
territoriale wateren
metaalafval
internationale conventie
Noordzee
bescherming van het erfgoed

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2087/1 5-2087/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/5/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2013   Indiening Doc. 5-2087/1 5-2087/1 (PDF)
16/5/2013   Inoverwegingneming
16/5/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/5/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving