S. 5-2086 Dossierfiche K. 53-2886

De Europese raad van de Staatshoofden en Regeringsleiders van woensdag 22 mei 2013
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

belastingvlucht
energievoorziening
Lid van de Europese Commissie
elektrische energie
energieprijs
aardgas
multinationale onderneming
belasting op inkomsten uit kapitaal
topconferentie
belastingfraude
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
energiebeleid
Europese fiscale samenwerking
Europese Raad
belastingbeleid
energiediversificatie
Economische en Monetaire Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2086/1 5-2086/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 14/6/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/5/2013   Indiening
14/6/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
21/5/2013   Indiening
21/5/2013   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
21/5/2013   Verzending naar commissie
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
21/5/2013   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Elio Di Rupo, eerste minister en de heer John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
21/5/2013   Einde behandeling
14/6/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 21/5/2013

Kruispuntbank van de wetgeving