S. 5-2084 Dossierfiche K. 53-2831

Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Regering E. Di Rupo I  

democratisering
Midden-Oosten
EBWO
herziening van een overeenkomst
Noord-Afrika

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2084/1 5-2084/1 (PDF) Wetsontwerp 13/5/2013
5-2084/2 5-2084/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/2013
K. 53-2831/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/5/2013
K. 53-2831/2 Verslag namens de commissie 12/6/2013
K. 53-2831/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/6/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2084/1 5-2084/1 (PDF)
13/5/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/5/2013   Inschrijving op agenda
23/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-104 Hand. 5-104 (PDF)
23/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-104 Hand. 5-104 (PDF)
23/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-3/o7) Hand. 5-104 Hand. 5-104 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/5/2013   Verzending naar commissie
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Olga Zrihen
21/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Hendrik Bogaert,
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
21/5/2013   Bespreking
21/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
21/5/2013   Aanneming zonder amendering
21/5/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
24/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2831/1
12/6/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2831/2
13/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 148, p. 83-84
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-10/o10)
Integraal verslag nr. 148
Doc. K. 53-2831/3
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
13/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
17/7/2013   Bekendmaking (44985-44987)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/5/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/5/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/7/2013 17/7/2013 , blz 44985-44987

Kruispuntbank van de wetgeving