S. 5-2083 Dossierfiche K. 53-2789

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Regering E. Di Rupo I  

radiocommunicatie
frequentieband
parafiscale heffing
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2789/1 Wetsontwerp 2/5/2013
K. 53-2789/2 Verslag namens de commissie 7/5/2013
K. 53-2789/3 Tekst verbeterd door de commissie 7/5/2013
K. 53-2789/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2013
5-2083/1 5-2083/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/5/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/5/2013   Indiening Doc. K. 53-2789/1
7/5/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2789/2
8/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p.43-44
8/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 141, p. 49-50
Doc. K. 53-2789/4
8/5/2013   Aanneming zonder amendering
7/5/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/38 5-82/38 (PDF)
7/5/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/38 5-82/38 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/5/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2083/1 5-2083/1 (PDF)
22/5/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/2013   Bekendmaking (36205)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/5/2013 5 21/5/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/5/2013 0 21/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/5/2013 10/6/2013 , blz 36205

Kruispuntbank van de wetgeving